fbpx

Beskytt boligen mot lynnedslag

Høsten er høysesong for regn og tordenvær, og med torden kommer lyn. Østlandet er mest utsatt for lynnedslag i Norge, med over 100 årlige lynnedslag per 100 km2, mot under 20 i Norge forøvrig.

Når lynet slår ned skaper det overspenning i det elektriske anlegget ditt. Denne overspenningen søker langs nettet etter et sted å finne jord, og ender gjerne i din PC, TV, router, stereoanlegg, kjøleskap eller fryser.

Vanligvis fører ikke lynnedslag til store materielle skader, men elektrisk utstyr kan bli ødelagt.

Hver gang lynet slår ned og går i det elektriske anlegget ditt blir ledninger, stikkontakter og koblinger svekket. Selv om ikke lynet ødelegger et elektrisk apparat i det første lynnedslaget, kan apparatet slutte å virke, eller i verste fall ta fyr, mange uker senere når det har blitt ytterligere svekket av påfølgende overspenninger i anlegget, enten fra nye lynnedslag eller andre påvirkninger.

Er du hjemme når lynet starter kan du raskt dra ut alle støpsler fra stikkontaktene og forhindre at overspenningen slår ned i apparatene. Er du bortreist når uværet kommer er det derimot lite du kan gjøre for å redde tv-apparatet. Eller er det egentlig det?

Sannheten er at med en relativt liten investering kan du sikre ditt elektriske anlegg og dine elektriske apparater mot alle fremtidige lynnedslag. Løsningen er å installere et overspenningsvern i sikringsskapet.

Et overspenningsvern ligger foran alle kursene i sikringsskapet og tar i mot overspenningen fra lynnedslag og uskadeliggjør den, slik at spenningen ikke går videre inn i det elektriske anlegget i boligen. Din bolig og alle dine elektriske apparater er dermed sikret mot fremtidige lynnedslag.

Fra 1. juli 2010 har overspenningsvern vært påkrevd i nye sikringsskap. Alle eldre sikringsskap står dessverre uten beskyttelse mot lynnedslag, selv om dette er en liten investering. En elektriker installerer overspenningsvern i ditt sikringsskap på en liten formiddag – en ny PC er mer kostbar.

Datamaskiner er spesielt fintfølende for spenninger i det elektriske anlegget. For å skjerme maskinen ytterligere kan du kjøpe et finvern til å koble i stikkontakten til datamaskinen. For bare noen hundrelapper er da feriebildene dine sikret til evig tid. Du bør derimot aldri koble et finvern til stikkontakten uten at du først har installert overspenningsvern i sikringsskapet — da fungerer bare finvernet som en magnet for lynet og PCen blir garantert ødelagt.

For å lære mer om overspenningsvern og ev bestille en gratis befaring, ta kontakt med oss i dag eller ring oss på telefon: Oslo – 22 43 01 07 // Akershus – 67 56 88 88.