fbpx

Studentbolig og el-sikkerhet

Mange studenter flytter nå inn i nye leiligheter. Men hvordan er el-sikkerheten?

Sommerferien er over for alle og enhver og mange returnerer nå til jobb og skole. Mange flytter for første gang ut av hjemmet til ukjente leiligheter. Men hvordan er egentlig el-sikkerheten i de mange studentboliger?

Ifølge Samskipnadsrådet så er høsten i år også preget av økt etterspørsel etter studentboliger og hybel. Man ser særlig denne trenden i de byene med flere studiesteder. For selv om Studentsamskipnadene omkring i landet leier ut studentboliger, så er det for lite for å dekke alle studentene. Oppimot 10.000 studenter over hele landet er i kø for å få tak i studentbolig eller hybel, ifølge studentsamskipnaden. De påpeker at tallene synker sakte, men sikkert, fordi de trolig finner seg bolig på det private markedet. Og der kan det være svært varierende standard.

Mye å tenke på

Kanskje er det din håpefulle sønn eller datter som nå skal begynne å studere? Da er det mange ting som må på plass. Skal man leie eller eie? Eller kanskje har du en kjellerleilighet eller bolig til overs, som du kunne tenkt å leid ut? Uansett hva din situasjon er så er det viktig å se over el-sikkerheten. Men hvem har ansvaret for å eventuelt utbedre farer og andre elektriske problemer?

I utgangspunktet så er det utleier som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden, vedlikeholdt og er dimensjonert for bruk. Det er også hovedregelen av utleier skal bestille elektriker og betale for arbeidet. Men det er fullt mulig å lage en avtale som spesifiserer at det skal hvile et vedlikeholdsansvar på leietager også. Dette må i så fall opplyses i kontrakten og avtales nøye, spesielt i forhold til hva leietager har konkret ansvaret for og hvem som betaler. Når det gjelder boligsalg, så selges som regel boligen slik den er. Tilstanden til det elektriske anlegget skal også være opplyst i salgsoppgaven. Men hvis selger utfører en el-sjekk som belyser eventuelle elektriske problemer i forkant, så skaper dette en større trygghet i ettertid. På den måten unngår man kostbare overraskelser og vanskelige rettstvister.

Hvilke el-farer skal man se etter i en student-bolig?

Har du eller din pode nylig flyttet til et nytt sted eller skal dere kanskje på visning? Uavhengig av om man eier bostedet eller leier, så er det viktig at det er trygt å bo der. Brannfare like reelt uansett hvordan eierforholdene er. Vi har laget en liten liste over hva som er lurt å se over, samt hva som kan tyde på svakhet i el-anlegget. På den måten så kan man lettere se om det om det elektriske anlegget er i god nok stand.

Selv om stikkontaktene ser hele ut, så ser veggen værre ut. Ta kontakt med en elektriker.
  • Skrusikringer? Om sikringskapet er fylt med gamle skrusikringer så betyr dette at anlegget er gammelt. Spørsmålet som er viktig å stille seg er om det tåler moderne bruk.
  • Ujordede stikkontakter? Denne kan være strømførende om det har oppstått en jordfeil på anlegget. I så tilfelle kan du oppleve strømgang hvis du berører den, noe som betyr at strømmen går igjennom deg for å nå jord. I bygg etter 1998 skal alle stikkontakter være jordet.
  • Løse eller mørke/svidde stikkontakter? Et klassisk dårlig tegn er om stikkontaktene har en synlig skade eller er løse. Disse burde alltid bli vedlikeholdt og eventuelt byttet ut.
  • Må du bruke flere skjøteledninger? At det ikke er tilstrekkelig nok med kontakter i hjemmet ditt er et varsku for at kursene ikke er dimensjonert for moderne bruk og skulle hatt en liten oppgradering.
  • Er det overspenningsvern? Om det lyner og tordner så kan uværet føre til overspenning i anlegget – noe som kan ødelegge mye dyrt elektrisk utstyr.
  • Jordfeilbryter til bad? De fleste som dør av strømsjokk i dusjen er på grunn av manglende jordfeilbryter. Har vært et krav tiden 1980-tallet.

Når du først har tatt turen til sikringsskapet så kan det også være lurt å se om de forskjellige sikringene, kursene og forskjellige bryterne er skikkelig merket. Et skikkelig skap vil som oftest bety et skikkelig anlegg også.

Ta kontakt med oss for å utrede el-sikkerheten i din bolig. Våre elektrikere er tilgjengelig på kort varsel.

Ta kontakt om du er usikker

Om du finner noen problemer ved de øvre punktene, så bør du se på hva som kan gjøres for å få det utredet. Som utleier så er det i alles beste interesse at alt er i orden. Om sønnen eller datteren din leier så bør dere snakke med utleieren for å gjøre de oppmerksom på situasjonen. Spør gjerne om det er lenge siden fra det elektriske anlegget ble skiftet ut og vis gjerne til de punktene i hjemmet som gjør deg usikker. Om du likevel ikke blir møtt med forståelse så kan du gjerne vise denne artikkelen til utleieren.

De siste årene så har det dessuten kommet en del krav til elektrisk utstyr og anlegg. Her lister vi noen av de mest sentrale kravene og som er mest i bruk i norske hjem.

  • Stikkontakt med barnesikring, 2002: Forhindrer at barn kan stikke inn fingrene sine eller at man generelt stikker inn små objekter inn i stikkontakten.
  • Jordfeilvern, 2006: Skal hindre potensielle skader som jordingsfeil og lignende kan skape i anlegget.
  • Komfyrvakt, 2011: Beskytter mot tørrkoking og overoppheting og vil varsle med en gang en farlig situasjon oppstår ved komfyren.
  • Ledbelysing, 2018: Siden Halogenbelysning var kjent for sin varmegenerering og potensielle brannfare, så ble de faset ut for LED – noe som har bedre levetid og er bedre for miljøet.

Er man usikker på om boligen eller hybelen som leies er trygg, så burde man gå i dialog med utleier. Eier du en bolig som du leier ut, så burde du forsikre deg om at alt er i orden i forkant. Vi kommer gjerne ut for en el-sjekk eller andre tjenester som oppgradering av gammelt materiell. Våre elektrikere kommer gjerne for en gratis befaring og gjerne på dagen.