fbpx

Kjøp og salg av bolig; Avhendingsloven.

Januar 2022 kom den nye loven inn og er gjeldende. Loven påvirker kjøper og selger av bolig. Målet ved loven er en tryggere bolighandel for både kjøper og selger. Og med grundigere gjennomgang og grundigere dokumentasjon er forventninger og ansvar bedre avklart under et kjøp og salg. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-08-1850

Mye bedre dokumentasjon. «Selges som den er» er ikke lengere noe som vil bli praktisert. Og man går grundigere til verks i tilstanden og den blir beskrevet best mulig. Takstmann som gjennomfører og leverer tilstandsrapporten går dypere enn tidligere.

Som kjøper til slutt kan man ikke på samme måte gå tilbake dersom tilstandsrapporten er gjort i henhold til den nye loven. Så klager om at man ikke har fått med seg alt er vanskeligere å komme gjennom med, dersom det er beskrevet.

Elektrikerarbeid

I dag mangler hele syv av ti boligeiere oversikt over elektrisk arbeid som er gjennomført i boligen sin, ifølge en YouGov-Undersøkelse. (Kilde: https://e24.no/privatoekonomi/i/dO2m91/skjerper-elektriker-krav-foer-ny-boliglov-blant-de-alvorligste-feilene)

Dersom man ikke har dokumentasjonen og vet helt hva som er gjort tidligere av elektrisk arbeid kan det være lurt med en el-sjekk.

En el-sjekk er i første omgang en visuell kontroll av det elektriske. Hvor elektriker med sin erfaring ser etter typiske områder som mulig kan være farlige og danner seg et overordnet inntrykk av det elektriske anlegget. Elektriker kan også i den forbindelse gi et tilbud på utbedringer observert under gjennomgang.

El-sjekk må ikke blandes med el-kontroll som er en langt mer tidskrevende og dypt søkende prosess. Da går kontrollør gjennom alt fra tilkoblingsklemmer, brytere, stikkontakter, varmekabler og sikringsskapet. El-kontrollen er med på å trygge både kjøper og selger.

Dette må du tenke på

Som boligeier er det viktig at elektrisk arbeid utføres av registrert elvirksomhet og at du mottar lovpålagt dokumentasjon for alt arbeidet som blir gjennomført. . Får du arbeid utført av oss blir dokumentasjon øyeblikkelig tilgjengelig digitalt i vår kundeportal. Da kan du når som helst logge på nett og hente ut dokumentasjonen.

 

Du kan også klikke deg inn på denne listen for å se at selskapet du skal benytte er registrert i Elvirksomhetsregisteret. https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no/elreg-ui/

 

Er du i en prosess nå for kjøp eller salg av bolig kan det elektriske     anlegget      være noe du burde sette deg inn i. Prisen på boligen kan påvirkes av de ulike oppgraderingene som er gjort og redusere prisen der hvor oppgraderingene ikke har blitt gjort i boligen.  Med dagens strømpriser kan det også være lurt å se på forbruket i boligen og hvor energikrevende oppvarming og belysning f.eks er.

Noen av de mest relevante punktene å se på

  • Er sikringsskapet oppdatert med nye jordfeilautomater
  • Varmekabler og termostater. Smart styring? Garanti?
  • Halogen eller LED spotter
  • Forbruk av varme og strøm

Er du litt usikker på det elektriske arbeidet i boligen kan du bestille en el-sjekk av oss for å få en pekepinn på tilstanden og evt. hva som burde gjøres?