fbpx

Active Fire Barrier forhindrer brann

I Norge brenner det i fire boliger hver eneste dag. Ca 50 {7ba4b24c9eb2a858600f81c203489aaecc827b245091e3222be7f98ab00f7c41} av alle disse brannene starter i det elektriske anlegget. Det vil si at to branner hver eneste dag hele året gjennom har sin opprinnelse i det elektriske, og er jevnt fordelt på feil bruk av elektriske apparater og feil i selve anlegget.

Esker-1

Brann i sikringsskapet står for en stor andel av brannene som starter i det elektriske anlegget. En tenker kanskje at en brann i sikringsskapet ikke er så farlig – skapet er brannsikkert og brannen sprer seg sjelden videre til resten av boligen.

Det er derimot ikke skadene fra de synlige flammene som er det største problemet med denne typen branner.

Når det er tilløp til brann i sikringsskapet varmes de elektriske kablene opp. Når kablene når en temperatur på 70 grader, frigis klorgass fra plasten som omgir kablene. Klorgass er helt usynlig, men veldig farlig å inhalere. Det er dermed ikke flammene som utgjør den største faren, men den dødelige klorgassen som frigis.

Andre punkter å ta hensyn til i forhold til brann i sikringsskapet er at et nytt skap som følger dagens standard kan være kostbart. I tillegg må en utbedre alle skadene brannen og slukkingen av den har forårsaket i rommet sikringsskapet står.

For at en skal sove trygt om natten lønner det seg altså å foreta preventive tiltak for å unngå brann i sikringsskapet. Den norske oppfinnelsen Active Fire Barrier er hva du trenger.

Active Fire Barrier (AFB) fra produsenten TecSafe består av en føler som festes i skapet og en bryter som kobles på sikringen. Når føleren oppdager at klorgass frigis i sikringsskapet sender den signal til bryteren om å slå ut sikringen, slik at branntilløpet stoppes.

AFB kan enten kobles til den enkelt sikring eller til hovedsikringen. Når AFB har slått ut sikringen må en elektriker feilsøke det elektriske anlegget og reparere årsaken til branntilløpet før sikringen slås på igjen. Om sikringen slås på igjen uten reparasjon, vil føleren slå ut sikringen på nytt så snart temperaturen igjen når 70 grader.

I bedrifter kan sikringene ofte ikke kobles ut uten fare for anlegg og produksjon. Her kan AFB programmeres til å sende SMS om branntilløpet direkte til en mobitelefon eller en sentral, slik at problemet straks kan tas tak i.

Inntil åtte følere kan kobles til samme AFB-bryter, så en kan få sikret sikringsskapet i tillegg til apparater som vaskemaskin, oppvaskmaskin og komfyr for en relativt liten investering.

Med innføring av de nye automatiske strømmålerne (AMS) vil det bli rimeligere å forbruke strøm om natten. AFB tillater deg med god samvittighet å gå til sengs mens vaskemaskinen går, for AFB slår automatisk ut sikringen om det er tilløp til brann i maskinen.

AFB oppdager tilløp til brann i selve sikringsskapet og i de elektriske apparatene der følerne er plassert. Produktet er dermed et tillegg til den eksisterende brannvarslingen du har i boligen, som røykvarslerne dine, og ikke et substitutt.

INTRODUKSJONSTILBUD PÅ ACTIVE FIRE BARRIER:

KUN kr 4.995,- komplett installert. Ingen skjulte kostnader! Bestill her.