fbpx

Schneider termostat med touch

Elektronisk 16A 2P termostat med trykk-display. For regulering av ohmsk last på inntil 3600W. For luft-eller gulvføler, eller begge deler samtidig (dual mode). Temperaturområde romføler: +5 til 35 gr.C, gulvføler: +5 til 50gr C. Maks-temperaturgrensen (justerbar) er beskyttet med PIN-kode. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. Mulighet for nattsenking.

Bli kjent med termostaten

Med den programmerbare termostaten, 2-polet med berøringsskjerm (heretter kalt termostat), kan du regulere rom- og/eller gulvtemperaturen. Enheten betjenes via en berø- ringsskjerm.

Termostaten kan kobles til elektriske gulvvarmesystemer, radiatorer eller motorventiler som kan kobles.

Termostaten har en ukebasert klokke med et individuelt justerbart program. Alternativt kan du velge en av 3 forprogrammerte ukentlige programmer. Ulike varmemoduser med individuelle nominelle temperaturverdier er tilgjengelige: comfort-modus, eco-modus og frostbeskyttelsesmodus.

Driftstyper

Termostaten kan betjenes i fire ulike varianter.

• Romføler: Den indre temperatursensoren registrerer romtemperaturen. Termostaten kontrollerer denne ved hjelp av den tilkoblede varmelasten.

• Gulv: Gulvføleren registrerer gulvtemperaturen. Termostaten kontrollerer denne ved hjelp av gulvvarmen.

• Dobbelt: Den interne temperatursensoren overvåker romtemperaturen og styrer den ved hjelp av de tilkoblede varmekildene. Samtidig registrerer gulvføleren gulvtemperaturen og begrenser denne til den forhåndsdefinerte maksimale temperaturverdien (“maks temp”). Denne varianten anbefales særlig for temperaturfølsom parkett og laminerte gulv.

• PWM: Effektregulatoren (PWM) slår varmen på og av med jevne mellomrom. I PWMmodus kan du justere ønsket temperatur ved å bruke PWM-verdien (se “Stille inn PWMverdien”). Gulvsensoren fungerer ikke i denne driftsmodusen. Romtemperaturgrensene er oppnådd.