fbpx

CTM Lyng komfyvakt

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.

Brukerinformasjon

Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er påbudt i nye installasjoner og ved større rehabiliteringer og er ment som en ekstra sikkerhet for å forebygge ukontrollert branntilløp og skader på eiendom. Produktet forutsetter at man utøver normal forsiktighet ved bruk av komfyr og tilhørende kokeredskap for denne. Komfyren bør normalt under bruk ikke forlates uten hyppig tilsyn selv om sikkerhetsutstyr som Mkomfy er installert. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet

Vedlikehold

Temperaturføler må rengjøres regelmessig med en klut fuktet i lett såpevann. Batteribytte anbefales hvert tredje år eller ved batterivarsel. Sensoren vil varsle batteribytte ved behov. Dette varsles ved 2 korte lydsignal en gang hvert 5. minutt.

1. Vipp komfyrvakten ut fra veggen.
2. Løsne to skruer på baksiden og ta av lokket.
3. Batteriene kan da vippes ut og skiftes.

Batteri type AAA (vanlig fjernkontroll-batteri). Påse at batteriene settes inn riktig vei (se bilde side 7

Hurtiginstruks

1. Sett inn ny stikk.
2. Monter sensor.
3. Kort trykk på knapp (sensor PIP = Stikk svarer ok).

NB! Dersom sensoren må plasseres mer enn 50cm over komfyrtoppen må det benyttes en brakett og sensor må vinkles mot senter av komfyrtopp. Det anbefales å benytte CTM Lyngs spesielle plasseringsverktøy. Følg instruks for plasseringsverktøyet. Maks avstand er 70cm.