fbpx

Schneider termostat med gulvføler

Elektronisk 2P 16A termostat med gulvføler, for styring av ohmsk last inntil 3600W.
Temperaturområde: +5 til 50°C. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. LED indikator; grønn (spenningssatt), rød (innkoblet/varmer). Leveres med gulvføler.

Bruk

Slå termostaten av og på (ON/OFF) med bryteren på frontpanelet. Grønt lys viser tilkobling til hovednettet. Rødt lys viser at oppvarmingen er aktiv. Oppvarming av gulvet tar flere timer. Innstillingstabellen viser foreslåtte temperaturer, og passende temperatur stilles inn etter ønske og behov. Nattsenkingsfunksjonen, som senker temperaturen i rommet med ca. 4 °C, gir lavere oppvarmingskostnader. Hvis følerkabelen går i stykker under bruk, går termostaten i frostbeskyttelsesmodus (FPM for “frost protection mode”). I FPM-modus vil termostaten kontinuerlig slå seg AV for 60 minutter og PÅ for 30 minutter (30 {7ba4b24c9eb2a858600f81c203489aaecc827b245091e3222be7f98ab00f7c41} strøm) for å forhindre frost. Ved FPM-modus blinker et rødt led-lys for å varsle om feilen.